ΜΝΗΜΕΙΑ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: ΜΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ

Ref.No: 67001700
Start date: 25.06.1996
End date: 31.12.2004
Approval date: 02.07.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: ENVIRONMENT PROGRAMME, E.O.K.
Budget: 4.782,10 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS VARDOULAKIS
Email: I.Vardoulakis@mechan.ntua.gr
Go to Top