ΜΜΜ

Ref.No: 65215500
Start date: 01.01.2018
End date: 31.12.2023
Approval date: 27.11.2017
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛ.ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΛΚΕ 2017, ELKE
Budget: 50.000,00 €
Public key: ΩΖ9Ε46ΨΖΣ4-ΙΘ2
Scientific Responsible: Assoc. Prof. TAXIARCHOU
Email: taxiarh@metal.ntua.gr
Go to Top