ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ref.No: 63088900
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.1998
Approval date: 19.02.1998
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: TMR, E.O.K.
Budget: 47.800,00 €
Scientific Responsible: Prof. EURIPIDIS MPOSKOS
Email: mposkos@metal.ntua.gr
Go to Top