ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΘΕΡΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ

Ref.No: 62019700
Start date: 01.02.1998
End date: 31.03.1998
Approval date: 19.02.1998
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: D.E.I.
Budget: 692,59 €
Scientific Responsible: Lecturer VASILEIOS KONSTANTELLOS
Email: vconst@central.ntua.gr
Go to Top