ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Ref.No: 62182200
Start date: 06.05.2004
End date: 31.08.2005
Approval date: 02.07.2004
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 59.000,00 €
Scientific Responsible: STULIANOS KOLLIAS
Email: skolias@central.ntua.gr
Go to Top