ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1980-1993

Ref.No: 62085200
Start date: 02.01.1996
End date: 30.06.1997
Approval date: 28.03.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: EL.KE.PA.
Budget: 4.328,69 €
Scientific Responsible: GEORGIOS KOSMETATOS-FOKAS
Email: gcosmet@central.ntua.gr
Go to Top