ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ “ΕΛΙΚΟΠΛΑΝΟΥ”

Ref.No: 62060600
Start date: 10.03.1994
End date: 10.05.1994
Approval date: 01.04.1994
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: I. PAPANDREADIS
Budget: 704,33 €
Scientific Responsible: TSANGARIS
Email: tsanga@central.ntua.gr
Go to Top