ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΨΩΝ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Ref.No: 61086500
Start date: 07.11.1995
End date: 07.11.1997
Approval date: 17.10.1996
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 8.011,74 €
Scientific Responsible: THEODOROS LOUKAKIS
Email: loukakis@central.ntua.gr
Go to Top