ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟ Μ/Υ CARMEN FONTANA

Ref.No: 62050900
Start date: 01.01.1993
End date: 30.06.1993
Approval date: 19.03.1993
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: DIAFORES XENES ETAIRIES
Budget: 821,72 €
Scientific Responsible: MIHAIL TAROUDAKIS
Go to Top