ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Ref.No: 62324300
Start date: 01.10.2014
End date: 30.09.2019
Approval date: 30.09.2014
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 123.000,00 €
Public key: 7Ν5Η46ΨΖΣ4-ΤΒ7
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Description: THE AIM OF THE PROJECT IS TO OFFER SPECIALIZED SERVICES INTO THE ACTIVITIES OF LABORATORY OF HYDRAULIC TURBOMACHINES, AS NUMERICAL ANALYSIS OF FLOWFIELDS,HYDRAULIC TRANSIENTS,OPTIMIZATION OF SMALL HYDROELECTRIC PLANTS,EXPERIMENTAL MEASUREMENTS OF PUMP..
Go to Top