ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΥΣΗΣ

Ref.No: 62169800
Start date: 01.03.2004
End date: 01.03.2009
Approval date: 08.12.2003
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: SOVEL S.A.
Budget: 52.833,93 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top