ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΥΣΗΣ

Ref.No: 62127800
Start date: 14.03.2000
End date: 31.05.2002
Approval date: 11.05.2000
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ENVECO
Budget: 10.388,85 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top