ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Ref.No: 68020700
Start date: 01.01.1997
End date: 30.06.2000
Approval date: 12.05.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 426.118,86 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MEMOS
Email: cmemos@mail.ntua.gr
Go to Top