ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΔΑΠ.

Ref.No: 62031601
Start date: 01.07.1992
End date: 01.02.1993
Approval date: 31.08.1992
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: E.U.D.A.P.
Budget: 49.889,96 €
Scientific Responsible: THEMISTOKLIS XANTHOPOULOS
Email: thxanth@central.ntua.gr
Go to Top