ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ PEPSICO-IVI S.A. ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Ref.No: 62086200
Start date: 24.06.1996
End date: 24.12.1996
Approval date: 31.10.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: PEPSICO -HBH
Budget: 2.597,21 €
Scientific Responsible: Prof. TZIA
Email: tzia@chemeng.ntua.gr
Go to Top