ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΧΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ

Ref.No: 61069600
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1995
Approval date: 12.10.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MANUFACTURING TECHNOLOGY
Financier: ΠΛΑΤΩΝ, G.G.E.T.
Budget: 1.232,58 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS
Email: pantelis@central.ntua.gr
Go to Top