ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

Ref.No: 61108600
Start date: 28.12.1998
End date: 30.06.2001
Approval date: 25.02.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: UP. POLITISMOU
Budget: 92.108,24 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS KARUDIS
Email: pkary@tee.gr
Go to Top