ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ GASSOX FUEL-CAT ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΙΘΑΛΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΝΤΗΖΕΛ

Ref.No: 62076400
Start date: 01.12.1995
End date: 31.01.1996
Approval date: 14.12.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: VASPRON LTD
Budget: 2.934,71 €
Scientific Responsible: Prof. CHOUNTALAS
Email: dx1961@central.ntua.gr
Go to Top