ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΑΙΘΑΛΗΣ ΣΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΜΕΚ DIESEL

Ref.No: 67007000
Start date: 01.08.1996
End date: 01.11.1996
Approval date: 17.10.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 5.250,19 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS KOUREMENOS
Go to Top