ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ref.No: 61101100
Start date: 01.01.1997
End date: 31.08.1998
Approval date: 19.03.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: Π.Α.Β.Ε., EUROCAM EXPERSISE AE
Budget: 11.870,88 €
Scientific Responsible: VASILEIOS LOUMOS
Email: loumos@cs.ntua.gr
Go to Top