ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Τ.Π.Λ. Α’ΦΑΣΗΣ. ΕΡΕΥNΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ref.No: 61057700
Start date: 01.12.1993
End date: 01.04.1994
Approval date: 14.01.1994
Department: PRUTANEIA
Financier: G.G.E.T.
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS PANAGOPOULOS
Email: mmescp@central.ntua.gr
Go to Top