ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΠΛ (SPRINT)

Ref.No: 67010100
Start date: 01.01.1996
End date: 01.12.1996
Approval date: 02.07.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 17.499,63 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS PANAGOPOULOS
Email: mmescp@central.ntua.gr
Go to Top