ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΟΜΟΙΩΜΑ ΘΩΡΑΚΙΣΕΩΣ ΜΩΛΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ref.No: 62075500
Start date: 01.12.1994
End date: 31.12.2010
Approval date: 24.01.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: O.L.P.
Budget: 161.408,66 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top