ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΡΚΟ ΑΕ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ

Ref.No: 62082700
Start date: 01.01.1996
End date: 30.06.1996
Approval date: 18.07.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: LARKO
Budget: 6.108,64 €
Scientific Responsible: ANTONIOS FRAGKISKOS
Go to Top