ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΑ

Ref.No: 61102900
Start date: 17.06.1998
End date: 17.06.1999
Approval date: 03.09.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 58.694,06 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top