ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

Ref.No: 62017100
Start date: 22.01.1998
End date: 20.04.1998
Approval date: 19.02.1998
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: PETZETAKIS AE
Budget: 7.133,67 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. EUAGGELIA KONTOU-DROUGKA
Email: ekontou@central.ntua.gr
Go to Top