ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΥΚΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ

Ref.No: 62082000
Start date: 30.06.1996
End date: 30.09.1996
Approval date: 02.07.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: VIOKEH
Budget: 2.077,77 €
Scientific Responsible: ANDREAS VGENOPOULOS
Email: mmgsav@central.ntua.gr
Go to Top