ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Ref.No: 62016900
Start date: 22.01.1998
End date: 30.05.1998
Approval date: 19.02.1998
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: DEPA AE
Budget: 10.388,85 €
Scientific Responsible: GERASIMOS SPATHIS
Email: gspathis@central.ntua.gr
Go to Top