ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3ης ΓΕΝΙΑΣ (IMT2000-UMTS)

Ref.No: 62149800
Start date: 23.05.2001
End date: 31.03.2004
Approval date: 12.04.2002
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS AND MATERIAL TECHNOLOGY
Financier: OTE A.E.
Budget: 145.443,85 €
Scientific Responsible: Prof. FILIPPOS KONSTANTINOU
Email: fkonst@mobile.ece.ntua.gr
Go to Top