ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΛΙΘΙΟΥ

Ref.No: 63017202
Start date: 01.06.1996
End date: 31.08.1998
Approval date: 01.02.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: BRITE, E.O.K.
Budget: 7.275,34 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS ANDRIANOPOULOS
Email: nandrian@central.ntua.gr
Go to Top