ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ PELTON

Ref.No: 61057900
Start date: 09.08.1993
End date: 09.08.1995
Approval date: 17.12.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 17.608,23 €
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Go to Top