ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΙΣΤΟΥ (SWITCHING) ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ref.No: 62085000
Start date: 01.06.1996
End date: 01.06.1997
Approval date: 02.05.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: Π.Α.Β.Ε., G.G.E.T.
Budget: 5.869,42 €
Scientific Responsible: Prof. STEFANOS MANIAS
Email: manias@central.ntua.gr
Go to Top