ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Ref.No: 62055500
Start date: 01.12.1992
End date: 31.12.2004
Approval date: 15.01.1993
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 73.367,56 €
Scientific Responsible: Prof. GERASIMOS ATHANASOULIS
Email: mathan@central.ntua.gr
Go to Top