ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΨΥΛΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΟΠΛΩΝ

Ref.No: 62090600
Start date: 01.04.1997
End date: 01.10.1997
Approval date: 24.04.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: PEKTEPO
Budget: 17.314,74 €
Scientific Responsible: FOTIOS RIGAS
Email: rigasf@central.ntua.gr
Go to Top