ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ

Ref.No: 62093100
Start date: 26.05.1997
End date: 26.07.1997
Approval date: 03.07.1997
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: METALLEUT.EPIHEIR.VOREIOU ELL.
Budget: 1.792,09 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS TSAKALAKIS
Email: kostsakg@metal.ntua.gr
Go to Top