ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΩΝ Α/Λ ΤΥΠΟΥ OLYMPIC 0-44 ΚΑΙ ABEKING

Ref.No: 61088200
Start date: 20.07.1996
End date: 19.03.1997
Approval date: 26.09.1996
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: UP. ETHNIKIS OIKONOMIAS
Budget: 7.336,76 €
Scientific Responsible: Prof. VASILEIOS PAPAZOGLOU
Email: papazog@mail.ntua.gr
Go to Top