ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

Ref.No: 62049600
Start date: 27.01.1993
End date: 27.09.1993
Approval date: 05.03.1993
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΜΕΝΤΩΡ, HARTOPOIIA THRAKIS A.E.
Budget: 67.771,09 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL PROTONOTARIOS
Email: protonot@cs.ntua.gr
Go to Top