ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ref.No: 62101300
Start date: 01.05.1997
End date: 31.07.1997
Approval date: 12.06.1997
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: POKAS AVEE
Budget: 5.540,71 €
Scientific Responsible: Prof. VOUTSINAS
Email: spyros@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top