ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΜΠ

Ref.No: 65015901
Start date: 15.07.1993
End date: 15.07.1994
Approval date: 22.10.1993
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: Prof. MAGKLARIS
Email: maglaris@mail.ntua.gr
Go to Top