ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ “ΜΙΝΕΡΒΑ”

Ref.No: 62100700
Start date: 01.12.1997
End date: 30.05.1998
Approval date: 05.03.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: MINERVA AE
Budget: 5.194,43 €
Scientific Responsible: Prof. TZIA
Email: tzia@chemeng.ntua.gr
Go to Top