ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΜΑ-ΝΥΜΑ ΟΤΕ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Ref.No: 62077700
Start date: 01.10.1995
End date: 01.03.1997
Approval date: 26.10.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: O.T.E.
Budget: 3.521,65 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS UFANTIS
Email: dyfantis@central.ntua.gr
Go to Top