ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”

Ref.No: 62086400
Start date: 07.05.1996
End date: 07.12.1996
Approval date: 23.05.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: G.G.E.T.
Budget: 1.467,35 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top