ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΤΗΖΕΛ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ

Ref.No: 62063400
Start date: 01.03.1994
End date: 28.02.1997
Approval date: 15.04.1994
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: Π.Α.Β.Ε., ELDA
Budget: 52.824,63 €
Scientific Responsible: Prof. PAPAGIANNAKOS
Email: npap@central.ntua.gr
Go to Top