ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DIESEL

Ref.No: 61051500
Start date: 01.05.1993
End date: 30.10.1995
Approval date: 27.08.1993
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 16.522,38 €
Scientific Responsible: Prof. KYRTATOS
Email: nikolaos.kyrtatos@gmail.com
Go to Top