ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ref.No: 68032201
Start date: 01.01.2000
End date: 31.08.2000
Approval date: 29.06.2000
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 7.722,90 €
Scientific Responsible: Prof. FOTO AFRATI
Email: afrati@gmail.com
Go to Top