ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Ref.No: 68032200
Start date: 01.04.1998
End date: 29.02.2000
Approval date: 11.03.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 18.600,18 €
Scientific Responsible: Prof. FOTO AFRATI
Email: afrati@gmail.com
Go to Top