ΛΕΞΙΣ – ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ref.No: 61122400
Start date: 01.10.1999
End date: 31.05.2001
Approval date: 11.05.2000
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 15.064,80 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS SPURELLIS
Email: nspyr@chemeng.ntua.gr
Go to Top