ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ref.No: 62094400
Start date: 17.04.1997
End date: 31.12.2001
Approval date: 17.04.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL DESIGN
Financier: DIMOS RETHUMNIS
Budget: 34.629,49 €
Scientific Responsible: DIONUSIOS ZIVAS
Go to Top