ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2010 (2Η ΔΟΣΗ)

Ref.No: 61191900
Start date: 01.03.2010
End date: 30.09.2010
Approval date: 29.09.2010
Department: NETWORK MANAGEMENT CENTER OF NTUA
Financier: UPOURGEIO PAIDEIAS DVM & THRISKEUMATON
Budget: 43.025,00 €
Scientific Responsible: Prof. SYKAS
Email: sykas@cs.ntua.gr
Go to Top