ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΙΛΟΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ref.No: 62047300
Start date: 01.04.1992
End date: 31.05.1995
Approval date: 02.06.1992
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: E.U.D.A.P.
Budget: 190.755,70 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREADAKIS
Email: andre1@central.ntua.gr
Go to Top